สมาธิในการขับรถ

อุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาในแต่ครั้ง นั่นหมายถึงความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเวลา ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น อันเป็นความสูญเสียที่มองเห็นได้ และมองเห็นไม่ได้ เมื่อพูดถึงอุบัติเหตุ “ความประมาท” เห็นจะเป็นสาเหตุหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การง่วนอยู่กับกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจทำให้สูญเสียสมาธิจากการควบคุมรถยนต์ ก็เป็นอีกเรื่องที่ควรระมัดระวังและเพิ่มความใส่ใจ


หากผู้ขับขี่ต้องขับรถไปในระยะทางที่ไกล หรือ ขับรถอยู่บนท้องถนนสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่ควรระลึกถึงอยู่เสมอนั้น คือ สติ และ สมาธิ เนื่องจากสองสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่นำยานพาหนะไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและไร้ซึ่งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อขับรถทั้งจากตัวของผู้ขับขี่เองและเพื่อนร่วมทางเพราะฉะนั้นในการขับรถทุกครั้งเมื่อผู้ขับขี่ตั้งสติอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็ย่อมที่จะขับรถได้อย่างมีความสุขนำพาครบครัวไปท่องเที่ยวในวันหยุดได้อย่างปลอดภัย ข่าวรถนำแนวทางการเรียกสมาธิในขณะขับรถ 4 แนวทางมาให้ชมกันครับ

อุบัติเหตุจะไม่เกิดถ้าไม่ประมาท แต่ต้องยอมรับว่าหลายๆ คน ที่ขับรถในแต่ละครั้ง การจับพวงมาลัยแล้วมองไปข้างหน้า ไม่ใช่กิจกรรมเดียวที่ทุกคนตั้งใจ เพราะระหว่างการขับรถ เราอาจต้องการเสียงเพลง ชมโทรทัศน์ คุยโทรศัพท์ พิมคุยผ่านมือถือ พูดคุยกันกับเพื่อนร่วมเดินทาง หรือแม้กระทั่งแต่งหน้า หรือรับประทานอาหาร ไปพร้อมๆ กับการบังคับพวงมาลัย และเหยียบคันเร่ง

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการทำลายสมาธิระหว่างการขับขี่ นั่นเพราะเรามีความจำเป็นต้องละสายตาจากท้องถนนมาใช้เพื่อการเปลี่ยนแผ่นซีดีหรือเลื่อนสถานีวิทยุ ชมโทรทัศน์ มองหน้าจอสมาร์ทโฟน แล้วละมือหนึ่งมือไปเพื่อการพิมพ์พูดคุยตอบคำถาม มองหน้าเพื่อนๆ พูดคุยสนุกเฮฮาหรือแม้กระทั่งรับโทรศัพท์ แม้การใช้โทรศัพท์จะไม่ได้ทำให้เราละสายตาจากท้องถนนหรือปลดมือจากพวงมาลัย แต่การพูดคุยโทรศัพท์ ก็ทำให้เราสูญเสียสมาธิจากการขับขี่ไปชั่วขณะ ความสามารถในการตัดสินใจลดลง และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ในที่สุด เพราะฉะนั้นขับขี่ครั้งใด ยอมเสียเวลาสักนิด หยุดกิจกรรมทุกอย่าง เพื่อความปลอดภัยจะดีกว่า

นอกจากนี้แล้วผู้ขับขี่ไม่ควรที่จะจัดท่านั่งให้มีลักษะถอยห่างจากพวงมาลัยจนแขนเหยียดตรงจนเกินไป เนื่องจากท่านั่งดังกล่าวจะทำให้ผู้ขับขี่ทำการเหยียบเบรก หรือ เปลี่ยนเกียร์ได้ยากยิ่งขึ้น กอปรกับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้เข็มขัดนิรภัยที่ถูกติดตั้งเอาไว้ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย สำหรับผู้ขับขี่ที่มีการใช้รถอยู่เป็นประจำควรขับรถโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยไร้ซึ่งการสูญเสียครับ

Author: Dana Robertson